Informații juridice

1. Prezentarea site-ului.

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, este clar pentru utilizatorii site-ului www.campingnoroc.com identitatea diferitelor părți interesate în contextul realizarea și urmărirea acestuia:

Proprietar: Pierre MARTIN – SARL 38317430 – Strada Lacramioarei N ° 6 – SACALASENI – ROMANIA
Creator: Pierre MARTIN
Director de publicitate: Pierre MARTIN – pierremartin310@hotmail.com
Directorul de publicare este o persoană fizică sau persoană juridică.
Webmaster: Pierre MARTIN – pierremartin310@hotmail.com
Host: OVH – 2 rue Kellermann – PO Box 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – FRANȚA
credite:
Modelul de mențiuni legale este oferit de Subdelirium.com Template of imprint
2. Condiții generale de utilizare a site-ului și servicii oferite.

Utilizarea site-ului www.campingnoroc.com presupune acceptarea deplină a termenilor și condițiilor descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului www.campingnoroc.com sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi totuși stabilită de Pierre MARTIN, care va încerca apoi să comunice utilizatorilor înainte de datele și orele intervenției.

Site-ul www.campingnoroc.com este actualizat periodic de către Pierre MARTIN. În același mod, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: ele impun totuși utilizatorului care este invitat să se adreseze cât mai des posibil pentru ao lua în considerare.

3. Descrierea serviciilor furnizate.

Site-ul www.campingnoroc.com este destinat să ofere informații despre toate activitățile companiei.

Pierre MARTIN se străduiește să furnizeze pe site-ul www.campingnoroc.com informații cât mai exacte cu putință. Cu toate acestea, el nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, indiferent dacă acesta sau partenerii terță parte care furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul www.campingnoroc.com sunt date ca indicație și sunt susceptibile de a evolua. Mai mult, informațiile de pe site-ul www.campingnoroc.com nu sunt exhaustive. Ele sunt supuse unor modificări care au fost făcute de când au intrat în linie.
4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi tras la răspundere pentru pagube materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultima generație actualizat
5. Proprietatea intelectuală și contrafacerile.

Pierre MARTIN deține drepturile de proprietate intelectuală sau deține drepturile de a utiliza toate elementele disponibile pe site, inclusiv text, imagini, grafice, logo-uri, pictograme, sunete, software.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor elementelor sau a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesele folosite, este interzisă fără acordul prealabil scris al: Pierre MARTIN.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricărora dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în justiție în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală.

6. Limitări ale răspunderii.

Pierre MARTIN nu poate fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte pentru utilizator echipamente, atunci când accesează site-ul www.campingnoroc.com, și care rezultă din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc cerințele specificate la punctul 4, fie apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

Pierre MARTIN nu poate fi de asemenea responsabil pentru daune indirecte (cum ar fi, de exemplu, o pierdere de piață sau pierderea unei șanse) consecutive utilizării site-ului www.campingnoroc.com.

Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile pentru utilizatori. Pierre MARTIN își rezervă dreptul de a șterge, fără o notificare prealabilă, orice conținut publicat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. Dacă este necesar, Pierre MARTIN își rezervă, de asemenea, opțiunea de a contesta utilizatorului civile și / sau penale, în special în cazurile de post-rasist, jignitor, calomnios sau pornografic, indiferent de mediul utilizat ( text, fotografie …).
7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

În Franța, datele personale sunt protejate în special prin legea nr 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană 24 octombrie 1995.

Cu ocazia utilizării site-ului www.campingnoroc.com, pot fi colectate: link-uri URL prin care utilizatorul a accesat site-ul www.campingnoroc.com, furnizorul de acces al utilizator, adresa Internet Protocol (IP) a utilizatorului.

În orice caz, Pierre MARTIN colectează numai informații personale despre utilizator pentru nevoile anumitor servicii oferite de site-ul www.campingnoroc.com. Utilizatorul oferă aceste informații cu o cunoaștere completă a faptelor, în special atunci când procedează singură la introducerea lor. Se specifică apoi utilizatorului site-ului www.campingnoroc.com obligația sau nu de a furniza aceste informații.

În conformitate cu prevederile art. 38 și următoarele din Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind datele, dosarele și libertățile, toți utilizatorii au dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele cu caracter personal. cu privire la acesta, prin depunerea cererii scrise și semnate, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, precizând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului www.campingnoroc.com nu este publicată fără cunoștință de utilizator, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport terților. Numai asumarea răscumpărării Pierre MARTIN și drepturile sale ar permite transmiterea unor astfel de informații potențialului cumpărător care, la rândul său, ar avea aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului www.campingnoroc.com.

Site-ul nu este declarat la CNIL deoarece nu colectează informații personale. .

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Actului din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.
8. Link-uri hypertext și cookie-uri.

Site-ul www.campingnoroc.com conține o serie de legături hipertext la alte site-uri, create cu permisiunea lui Pierre MARTIN. Cu toate acestea, Pierre MARTIN nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate și, prin urmare, nu își asumă nicio răspundere pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul www.campingnoroc.com este probabil să provoace instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe șantier și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare.

Refuzul de a instala un modul cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul poate configura computerul după cum urmează, pentru a refuza instalarea cookie-urilor:

În fila Internet Explorer: fila de instrumente (pictogramă sub formă de coloană în colțul din dreapta sus) / opțiuni de internet. Faceți clic pe Confidențialitate și selectați Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.

În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate.
Setați regulile de păstrare pentru a: utiliza setările personalizate pentru istoric. În final, debifați-o pentru a dezactiva modulele cookie.

Sub Safari: Faceți clic pe partea dreaptă sus a browserului din pictograma de meniu (simbolizată cu un clic). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookies”, puteți bloca cookie-urile.

Sub Chrome: faceți clic în partea din dreapta sus a browserului din pictograma meniu (simbolizată prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.
9. Legea aplicabilă și atribuirea competenței.

Orice dispută legată de utilizarea site-ului www.campingnoroc.com este supusă legislației franceze. Aceasta se face exclusiv în fața instanțelor competente din Paris.
10. Principalele legi în cauză.

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în mod deosebit de Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, dosarele și libertățile.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.
11. Glosar.

Utilizator: conectarea la Internet, folosind site-ul menționat mai sus.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice la care se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).